Det kan være sårbart at gå i parterapi og det er der en god grund til

Kærlighedens pris er sårbarhed.

Konflikter i parforholdet tærer på kræfter, energi og overskud. Når den mest betydningsfulde person i dit liv, samtidig er den person, der sårer dig mest, kan det være svært at fokusere på det, der engang bragte jer sammen.

Udfordringerne kan føles uoverkommelige og stress og jag i hverdagen er oftest med til at gøre udfordringerne endnu sværere. Når først forholdet er fanget i et negativt mønster er der oftest 3 veje I som par kan vælge at gå:

  1. I kan vælge at fortsætte med at leve, som I hele tiden har gjort, prisen vil med stor sandsynlighed være at I bevæger jer længere væk fra hinanden. 
  2. I kan også vælge at gå fra hinanden, prisen her vil typisk være at I hver især tager jeres dysfunktionelle mønstre med ind i et nyt forhold. 
  3. Den tredje mulighed er, at I helhjertet giver forholdet tre måneder, hvor I sammen arbejder på at forstå kompleksiteten i det, som har skabt en afstand i jeres parforhold.”

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) er en evidensbaseret og struktureret metode. Terapeutisk arbejder vi med, at der ingen skurk er – Fjenden er mønstret som kan skabe følelsesmæssig afstand mellem jer som par. Når I lærer at forstå mønstret, så kan I også løse problemerne. 

  • Forskning viser, at 70-75 procent af parrene bevæger sig fra frustrationer og konflikter til et trygt og vitalt parforhold, og 90 procent af parrene oplever markante forbedringer når man kommer i parterapi.

Hvis den følelsesmæssige kontakt forsvinder i kærlighedsrelationen, kan det fører utryghed med sig. Utrygheden kan så skabe yderligere afstand også har vi et mønster. 

Med parterapi arbejder vi sammen med jer på, at få identificeret og ændret det destruktive mønster, der er opstået imellem jer og i stedet hjælpe jer til at skabe en ny, dybere kontakt. 

Når I beslutter jer for at række ud efter hjælp, er det fordi der er noget værdifuldt og betydningsfuldt for jer, som ikke fungerer optimalt. I skal hver især fungere følelsesmæssigt og jeres betydningsfulde relation som par skal fungere for at I trives.

”I parterapi handler om at finde mod til at mærke og dele, hvem I egentlig er. Det er i sårbarheden, dybden kommer frem, her mærker man sig selv og hinanden. Måske har I gjort hinanden til skurke, men problemet er de mønstre, I er havnet i"

Paterapi er en investering i jer selv og i at sikre gode relationer. Forløbet er en værdifuld investering for livet – Et typisk forløb starter oftest med en fælles session efterfulgt af 2 individuelle sessioner hvor jeg mødes med jer hver især. Herfra er vi klar til det egentlige forløb.

Parterapi næstved