Skip to content

Vi arbejder ud fra et eksistentielt og humanistisk livssyn. Dette syn på mennesket indbefatter blandt andet

  • at mennesket er unikt, og har en iboende stræben imod udvikling.
  • at det enkelte individ kun kan mødes og forstås ud fra individets egen oplevelse af sig selv og individuelle tilværelse.
  • at vi, som mennesker, hver især er ansvarlige for vore handlinger, vore valg og fravalg.
  • at det er afgørende for livskvaliteten at kunne være tilstede her og nu

Den oplevelsesorienterede og eksistentielle psykoterapi, som er vores arbejdsmetode, tager udgangspunkt i denne opfattelse af mennesket. Den oplevelsesorienterede psykoterapi koncentrerer sig om relationer og kontakten i nuet. Ved at møde dig uforbeholdent, hvor du er, med alt hvad dette indebærer af sansemæssige oplevelser, tanker, følelser og spiritualitet, åbner vi sammen op for muligheden for din personlige vækst. Og med denne, den livsudfoldelse og potentielle glæde der bor i dig.

Læs mere

Morten (f.1976)

Uddannelsesmæssig baggrund
Min psykoterapeut uddannelse har jeg taget over 2 omgange – Først et 2 årigt grundforløb på Nordisk Gestalt Institut og efterfølgende et 4 årigt uddannelsesforløb fra Gestalt Institut Scandinavia. Mine kropsterapeut uddannelser består af en forløb hos det svenske Institut Axelsson og et 3 årigt grundforløb hos Body Sds i København hvorefter jeg igennem 3 år fulgte deres efteruddannelsesprogram som er på ca. 100 timer pr år. Desuden er jeg uddannet Cand.pæd. i psykologi fra Århus Universitet. Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen MPF og Registreret Alternativ Behandler.

Erfaring
Jeg har arbejdet som terapeut siden 2002 og har efterhånden oparbejdet en del erfaring via mit arbejde både som psykoterapeut ved de individuel samtaler og ved briksen med Body Sds behandlinger.
Bestil en tid

Læs mere

Sabina (f.1985)

Uddannelsesmæssig baggrund
Jeg er uddannet hos Body Sds i København og har efterfølgende løbende udviklet og vedligeholdt mine kompetencer blandt andet ved i en periode på 2 år at deltage i deres efteruddannelsesprogram. Læring er livslang og jeg deltager fortsat i diverse kurser og holder af at læse og lære nyt. Desuden er jeg uddannet Sygeplejerske og Registreret Alternativ Behandler RAB samt medlem af Psykoterapeut foreningen.

Erfaring
Min sundhedsfaglige baggrund som neurologisk sygeplejerske kombineret med kropsterapien giver mig et bredt syn på det hele menneske og et trænet øje til at se tilstande og mønstre som mine klienter ofte ikke selv har været bevidste om.
Bestil en tid