Skip to content

En tur på briksen

Body Sds metoden er blanding af massage greb, led frigørelser og pulserende bevægelser.

Vi kan ved hjælp af disse teknikker frigøre spændinger så der kommer blodgennemstrømning i din krop. Det giver cellerne bedre tilgang til næringsstoffer og gør det lettere, at udskille affaldsstoffer. Dit åndedrag inddrages, som en del af behandlingen. Det spiller en essentiel rolle i frigørelsen af de spændinger, som er lagret i din krop.

Metoden er baseret på kroppens struktur og funktioner samt kroppens egen naturlige helbredelsesevner herunder sammenhængen fysisk, psykisk og mentalt. Vi betragter kroppen som en helhed og behandler altid helhedsorienteret – knogler, muskler, nerver, lymfe, organer og blodkar. Formålet er at genoprette balance i og mellem systemerne hvilket kan være med til at stimulere og afhjælpe kroppen til at genvinde sin normale funktion og derved muligheden for at helbrede sig selv.

Hvordan foregår en behandling?

En behandling varer en lille time. Behandlingen indledes normalt med en kort samtale, hvor vi afdækker eventuelle fokusområder eller problemer, som du gerne vil arbejde med. Det kan fx være, at du har ondt bestemte steder i kroppen, eller at du føler dig stresset. Efter den indledende samtale påbegyndes behandlingen, hvor du ligger på en briks med et tæppe over dig.

Samtaler der forandrer

Den individuelle samtale hjælper dig til at få indsigt i dig selv og dine handlemønstre, og du får hjælp til at ændre det, du oplever som problematisk. Gennem vores dialog får du mulighed for at udforske nye sider af dig selv og derigennem opnå en større personlig og følelsesmæssig balance samt styrke din evner til at være i nuet.

Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på sammenhængen mellem det fysiske, psykiske og mentale, fortrinsvis med afsæt i gestaltterapien. Metoden er relations baseret og beskæftiger sig med det, der betyder noget for dig i dit liv her og nu i alle aspekter i dit liv.

Forskning viser, at personer der har været i psykoterapeutisk behandling klarer sig bedre end 80 procent af dem der ikke har, og at 30 procent oplevede bedring allerede efter de første to psykoterapeutiske samtaler. Psykoterapi virker på mange problematikker bedre end medicinsk behandling. Samme forskning viser, at den terapeutiske metode ikke er det mest afgørende for effekten af terapien, men relationen og tillidsforholdet mellem klient og terapeut samt terapeutens uddannelse og erfaring med en eller flere terapeutiske metoder (Kilde: Psykiatrifonden).

Danskerne går oftest i terapi for depression eller nedtrykthed

  1. Depression eller nedtrykthed (40 pct.)
  2. Stress (26 pct.)
  3. Sorg eller traumatisk oplevelse (25 pct.)
  4. Angst (18 pct.)
  5. Personlig udvikling (11 pct.)

Kilde: Befolkningsundersøgelse af Dansk Psykoterapeutforenings via analyseinstituttet YouGov (2016)